Wat is heemkunde?

Wat is heemkunde? Wat is onze doelstelling? En wat doen wij allemaal?

 
1
1
21 oktober 2019 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

HOERA, DE VLAGGEN UIT!!!!!!

75 jaar geleden werd Etten-Leur bevrijd van de overheersiing door de Duitsers. Op 30 oktober viert Heemkundekring Jan uten Houte dit samen met u. Het 75 jaar bevrijdingsfeest is de…
Lees meer
21 oktober 2019 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Vredesvuur in Etten-Leur bij 75 jaar bevrijd.

Heemkundekring Jan uten Houte. Op zaterdag  26 oktober vieren we het feit dat Etten-Leur 75 jaar geleden is bevrijd. Op die dag halen we het Vredesvuur met de wielrenners van…
Lees meer
16 oktober 2019 in Activiteiten, Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Heemkundekring en 75 jaar Bevrijd

Op 30 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Etten-Leur bevrijd werd. Heemkundekring Jan uten Houte is met veel activiteiten bezig om 75 jaar bevrijding en vrijheid met u…
Lees meer
16 oktober 2019 in Nieuws van heemkundekring Jan uten Houte

Henri Mastboom Lezingencyclus.

Naar welke plekken gingen mensen door de eeuwen heen om plezier te beleven? Dat is de rode draad in de Henri Mastboom Lezingencyclus van 2019-2020. Of dat nu het theater,…
Lees meer

Over heemkundekring Jan uten Houte.

Opgericht op 11 mei 1947.

Aangesloten bij de stichting “Brabants Heem”, te ‘s-Hertogenbosch.

Wat is heemkunde?

Heemkunde is de studie over, de kennis van en de liefde voor alle facetten van cultuur, flora en fauna. Welke invloed had dit alles op land en volk in onze naaste omgeving, woonplaats en streek, zoals het was, werd en kan worden van de prehistorie tot in de toekomst. Het resulteert in het verzamelen van gegevens over de omgeving in (historische)foto- en videocollecties, historische documenten en publicaties. Ook het immaterieel erfgoed behoord tot ons interessegebied.

Wat is het doel van de heemkunde?

Met deze kennis een inzicht te verkrijgen in het wel en wee van de eigen streek en een grotere waardering op te brengen voor al het schone wat de eigen omgeving biedt.

 • De vereniging heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

 • Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging.

 • Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 • De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en politiek.

Wat doet de heemkundekring?

 • Ze bestudeert en legt de plaatselijke geschiedenis vast.

 • Ze doet archiefonderzoek.

 • Ze geeft publicaties uit.

 • Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek.

 • Ze organiseert lezingen en workshops.

 • Ze organiseert tentoonstellingen.

 • Ze doet aan archeologisch onderzoek.

 • Ze neemt deel aan activiteiten waar heemkunde een rol speelt.

 • Ze vestigt de aandacht op, en het behoud van, monumenten.

 • Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.

 • Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken.

 • Ze beheert drie websites:

Het bestuur

Heb je een vraag aan een van onze bestuursleden? Stuur een E mail of bel. Deze informatie kun je vinden bij contact.

Stamboomonderzoek

De Heemkundekring beschikt over een aantal archieven en bestanden, welke o.a. bij stamboomonderzoek nuttig kunnen zijn.

Heb je een vraag?

Wie je meer informatie wie wij zijn en wat wij doen? neem contact.

Weblinks

Hier vind u een aantal weblinks gegroepeerd per categorie. Ga naar de categorie waar je naar zoekt.