Ontmoet het bestuur.

Ga naar de persoon voor meer informatie. Een klik op de foto geef je meer informatie wat hij of zij allemaal doet voor de vereniging.

Piet Paantjens

Voorzitter

Ik ben Piet Paantjens 70 jaar, 46 jaar getrouwd met Corry, heb een zoon, schoondochter en drie kleinkinderen. Allen woonachtig in Etten-Leur. Ik ben geboren in Oud Gastel en al meer dan veertig jaar Ettenaar.

Ruim drie jaar ben ik bestuurslid bij Jan uten Houte. Bij het verzelfstandigen van de twee organisaties heb ik gekozen voor de Heemkundekring omdat het bevorderen van de belangstelling voor het West Brabants erfgoed mij na aan het hart ligt.

Voor mijn pensionering was ik werkzaam in het bouw- en civieltechnisch aandachtsveld. Daardoor was ik lange tijd bestuurslid bij Stadswerk en dagelijks bestuurslid bij de internationale organisatie IFME.

In Etten-Leur heb ik de omniumsportvereniging Poldersport mee opgericht en was jarenlang voorzitter. In die tijd heb ik ook het initiatief genomen om het Etten-Leurse Sportgala te organiseren. Dat heb ik tien jaar mogen presenteren. Buiten dat ben ik twintig jaar vrijwillig brandweerofficier bij Brandweer Etten-Leur geweest en heb ik bijna vijfentwintig jaar geleden het feest rond het 225-jarig bestaan van de brandweer georganiseerd.

(Volgend jaar bestaat de brandweer 250 jaar!)

Verder ben ik al weer vijf jaar voorzitter van de oudste bridgeclub en van de Adviescommissie cultuurhistorische bebouwing van Etten-Leur.

Vanwege die laatste functie en als vrijwilliger bij de Heemkundekring ben ik momenteel nauw betrokken bij het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de graven en de maatschappelijke kwaliteiten van de begravenen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Die adviescommissie heeft er ook voor gezorgd dat de gemeentelijke monumentenlijst met honderd objecten is uitgebreid en dat momenteel wordt bezien hoe in samenspraak met de Heemkundekring hieraan bijzondere aandacht kan worden besteed, zodat eenieder hiervan kan genieten.

Verder zie ik als uitdaging om met de Heemkundekring meer activiteiten te organiseren voor leden en geïnteresseerden en te bezien hoe dat in samenwerking met andere Heemkundigen en het Stichtingsbestuur van het museum kan worden gedaan. Belangrijk daarbij is als bestuur te zorgdragen voor een fijne en efficiënte werkomgeving voor onze vrijwilligers maar vooral ook voor het informeren van onze leden over het Brabants Erfgoed middels artikelen, boeken, exposities, genealogie, website, facebook, presentaties, heemquiz, excursies naar heemkundig erfgoed en erfgoed ledenbijeenkomsten.

Voorlopig doe ik dat als waarnemend voorzitter van de Heemkundekring en hoop in het komende jaar verdere versterking voor ons bestuur te mogen begroeten.

06 55148695

Jan Zengerink

Secretaris

Jan Zengerink woont sedert 1976 in Etten-Leur. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon die ook beiden in Etten-Leur woonachtig zijn met hun gezinnen.
Gedurende 40 jaar werkte hij bij de KSE. Eerst als docent levensbeschouwing, later als docent maatschappijleer.
Toen de ict in zwang kwam kwam daar een docentschap informatica bij.
Naast lesgeven was hij coördinator ict, verantwoordelijk voor de it-infrastructuur in de KSE en het onderwijskundig gebruik er van.
Hij eindigde die veertig jaar op school als afdelingsleider havo 4 & 5. Die job had hij gedurende 10 jaar.
Jan is opgeleid tot theoloog. Hij sloot die studie af met een specialisatie in de ethiek. Daarnaast heeft hij meerdere opleidingen gevolgd in het gebied van de informatica ( praktijkdiploma informatica en meerdere hbo-modules bedrijfskundige informatica). Gedurende zijn hele werkzame leven heeft Jan gepubliceerd in vaktijdschriften of als (eind)redacteur voor dergelijke tijdschriften). Ook was hij lid van een staatscommissie die de vakinhoud van maatschappijleer moest vastleggen.
Naast een korte periode als voorzitter van het CDA in Etten-Leur was Jan ook actief als bestuurslid in een Vereniging van Docenten Levensbeschouwing. Verder was hij lid van de
programmacommissie van ``ICT-op- school`` en lid van verschillende gremia van Kennisnet (ict voor scholen)
Bijzonder om te noemen voor een heemkundekring is dat Jan het boek voor het veertigjarig jubileum van de KSE mocht maken. Een geschiedenis met naast de hoofdlijnen interviews en tijdsbeelden. In de HKK ga ik me vooralsnog richten op de ict en het religieus erfgoed. Gezien mijn beroepsachtergrond ligt dat voor de hand.

06 42210127 

Vacature

Penningmeester

06-….

Petra de Mönnink

PR en Communicatie

Mijn naam is Petra de Mönnink.
In het bestuur doe ik een poging om aan de werkgroep PR en communicatie leiding te geven.
Van Heemkundekringen was ik altijd alleen lid en vervulde er geen activiteiten.
Tot ik in mijn nieuwe woonplaats tegen Piet Paantjens aanliep die mij in diverse gesprekken enthousiasmeerde om in het bestuur zitting te nemen.
Dat kwam goed uit want ik was me net aan het oriënteren welke activiteiten ik in mijn nieuwe woonplaats op me zou gaan nemen.
Het zit n.l. zo dat mijn nieuwe lief, Cock Groenewegen in Etten-Leur woont en ik daarom verhuis van Hardenberg naar Etten-Leur.

In Hardenberg vormde ik samen met mijn man de directie van internationale transport onderneming InterBaarslag BV. Het bedrijf was huisvervoerder bij Wavin Ned. Een internationaal opererend pvc bedrijf.

3 kinderen en 2 kleinzonen mag ik tot de mijnen rekenen en zij wonen verspreid over Nederland. Die kleindochter blijft overigens nog een wens van mij. Niet dat ik daar ook maar iets over te vertellen heb natuurlijk.

Naast het werken in het bedrijf vervulde ik nevenfuncties. Dat waren er in de loop van de jaren veel.

Ik houd n.l. van educatie en zeg altijd dat het leven alleen maar leren is. Als je er voor open staat word je vanzelf een wijzer mens.
Dus bekleedde ik een DB zetel bij Transport en Logistiek NL, een AB zetel bij VNO/NCW, was vice voorzitter bij de regionale Kamer van Koophandel, lid van de Raad van Toezicht van het Alfa College in Groningen, voorzitter van het Platform verkeer en vervoer in Overijssel, AB lid van SOOB (stichting onderwijs en ontwikkeling Beroepsgoederenvervoer), Voorzitter industriële kring, lid van de raad van commissarissen van BVA Beurtadres. Lid Raad van bestuur van stichting Vervoersadres, idem van SUTH (stichting uniforme transport Code), afgevaardigde namens kvk in de stedenkring Zwolle-Emsland, AB lid van SER EUREGIO, landelijk voorzitter UVON (unie voor vrouwelijke ondernemers), AB lid van FCEM (internationale vrouwelijke ondernemers), AB lid ARACHNE (overheidsorgaan), AB lid van WTC Twente, penningmeester Hospice Hardenberg/Dalfsen, VVD Kamercentrale , gemeenteraadslid Hardenberg etc.

Aan alle functies heb ik met interesse en plezier invulling gegeven.

Het bedrijf is inmiddels verkocht en ik houd me bezig met het onroerend goed en reis wat af om mijn kleinkinderen te zien opgroeien.

Stilzitten is niet mijn ding en daarom heb ik zoveel affiniteit met al die vrijwilligers van de Heemkundekring. Zij zorgen ervoor dat de vereniging draaiende blijft en zeggen mij desgevraagd dat zij veel voldoening halen uit het werk omdat zij hun specifieke kennis kwijt kunnen, het structuur geeft aan hun leven en.....er heel fijne vriendschappen aan overhouden.

Dus u begrijpt.....interesse? Mail mij even!

06 15074886

Jos Buijs

Werkgroep coördinator

Ik ben Jos Buijs, 66 jaar, getrouwd met Joke, heb een zoon en dochter en vier kleinzonen.
Ik ben geboren en getogen Leurenaar en woon in De Vlinder.
Toch ben ik in 2012 bij Jan uten Houte in Etten binnengestapt, omdat ik een boek wilde gaan schrijven over de scheepvaarthistorie in de Leurse haven.
Ik ben gepensioneerd consultant en heb als ABAB adviseur, voornamelijk ondernemers in de glastuinbouw ondersteund bij hun ondernemersbeslissingen.
Hoewel ik eindelijk eens wilde stoppen met vrijwilligerswerk wat ik al sinds mijn 19e doe, ben ik sinds 2014 bij onze heemkundekring voorzitter van de Schrijversgroep en Werkgroep coördinator.
Door de bestuurlijke herstructurering die onlangs heeft plaatsgevonden, werd ik nadrukkelijk verzocht toch weer bestuurlijk aan de slag te gaan. Ik denk mee over de toekomst van onze vereniging en zet de lijnen mee uit. Ik neem nu binnen het Heemkundebestuur het secretariaat waar, tot we een nieuwe secretaris/secretaresse hebben gevonden.
Met mijn eigen gewenste boek ben ik nog niet verder dan inventarisatie en heb ik archieven doorgespit. Thans ben ik naast al het bestuurswerk, bezig met de afronding van deel 1 van de komende boekenserie “Etten-Leur Maakt Muziek”.
Daarnaast besteed ik nog tijd aan meerdere bestuursfuncties, doe ik vrijwilligerswerk en ben ik medeoprichter en hobby kok bij de Etten-Leurse mannen kookclub, La Cuisine de Luer anno 1995.
Verder houdt ik een historisch bedrijfsvaartuig in de vaart en zorg ik mede, dat sint en pieten in de Leurse haven aan kunnen komen.

06 57348006 

Bernhard Koevoets

Activiteiten coördinator

076 5021655

Wim Hendrikx

ICT-coördinator

Ik ben Wim Hendrikx, getrouwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Ik ben Werktuigbouwkundig Ingenieur en als zodanig heb ik een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt o.a. bij Mammoet en Skil.

De laatste 23 jaren van mijn werkzaam bestaan heb ik bij Avans Hogeschool en zijn voorgangers gewerkt als opleidingsmanager Werktuigbouwkunde bij wat eerst heette HTS-Breda.

De laatste jaren heb ik mij beziggehouden met de kwaliteit van het onderwijs. Ook heb ik enige jaren in de Medenzeggenschapsraad gezeten. Nu zit ik nog regelmatig als externe deskundige bij examens.

Ik heb 40 jaren in Liesbos gewoond en heb daar in het bestuur van het Gemeenschapshuis gezeten en in het parochiebestuur.

Na de verkoop van ons huis ben ik in Etten-Leur komen wonen en omdat een aantal mensen vonden dat ik nu over meer vrije tijd beschik, heb ik mij kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant en ben ik gestrikt voor het bestuur van heemkundekring Jan uten Houte.

Hier ga ik mij bezig houden met ICT-coördinatie. Op dit moment zijn we druk om de scheiding tussen de Heemkundekring en het Museum gestalte te geven in de website en ook op andere plaatsen.
Er zijn nog twee zussen van mij actief binnen de heemkundekring dus ik zal wel goed worden gecontroleerd.

06 49904220